Bảng giá remote cửa cuốn các loại

remote cua cuon

remote cua cuon

remote cua cuon austdoor
Remote cửa cuốn Austdoor
 ( không sao chép được)

Giá bán chìa gốc: 400.000đ/ cái

kato
Remote cửa cuốn mô tơ ống đồng trục KATO
 ( không chép được)

Giá remote cửa cuốn kato: 400.000đ/chìa
remote cua cuon jg
Remote cửa cuốn JG 303-208-530 ( sao chép được : 225.000đ/chìa)
yh
Remote cửa cuốn IH121 - YH121 - YH - IH
 ( sao chép được: 225.000đ/chìa)

remote fx


Remote cửa cuốn FX - Houle - Tiger (sao chép được: 225.000đ/chìa)

Giá chìa gốc: 350.000đ/chìa


Remote cửa cuốn Enginess - Dasanyang - List Master
 ( chưa sao chép được)

Giá bán chìa gốc: 400.000đ/chìa