Cửa kéo Đài Loan 02

Cửa kéo Đài Loan 02

Cửa kéo Đài Loan 02

Cửa kéo đài loan sản xuất theo tiêu chuẩn CN Đài loan, Nguyên liệu nhập khẩu từ Đài Loan Đặc điểm vươt trội của Cửa kéo Đài Loan, cua keo dai loan so với Cửa kéo truyền thống:

Cửa kéo đài loan sản xuất theo tiêu chuẩn CN Đài loan, Nguyên liệu nhập khẩu từ Đài Loan

cua keo dai loan co la
Đặc điểm vươt trội của Cửa kéo Đài Loancua keo dai loan so với Cửa kéo truyền thống:

Giá sản phẩm: 370,000 vnđ/m2 (Đối với cửa có diện tích trên 10m2)

Dưới 10m2 xin xem bảng giá chi tiết.